Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Home

Nowy wymiar
edukacji

Smart High to wyjątkowa przestrzeń dla rozwoju pasji i budowania potencjału

Czytaj więcej

Dwujęzyczne liceum
Nowoczesna szkoła
EDUPLACE

Miejsce ludzi otwartych na ludzi, dla których liczą się wartości, gotowych na innowacje, pragnących odkrywać i budować swój potencjał, poszukujących miejsca dla wszechstronnego rozwoju

Czytaj więcej

Edukacja progresywna
Innowacyjna formuła
EDUPLACE

Przestrzeń otwarta na nieszablonowe rozwiązania, wolna od schematów, dająca szansę kreowania indywidualnej drogi, ukierunkowana na wszechstronny rozwój osobisty, promująca kompetencje przyszłości w nowoczesnym kontekście.

Czytaj więcej


Witaj w Smart High


Szkoła ludzi szukających indywidualnych ścieżek rozwoju i gotowych wziąć odpowiedzialność za ten rozwój, aktywnych i wrażliwych społecznie, otwartych na innowacje, pracę zespołową, bloki lekcyjne. Szkoła ludzi szukających edukacji otwartej i międzyprzedmiotowej, pragnących zrozumieć jak działają podstawowe procesy globalne, w tym społeczne, gospodarcze, historyczne i prawne, pragnących poszerzać wiedzę oraz umiejętności interpersonalne, kompetencje kluczowe warunkujące życiowy sukces.


 


Nowa perspektywa


Tworzymy zespół innowatorów w zakresie edukacji, stale szkolących się za granicą, szczególnie w zakresie języka angielskiego, jako obcego i dwujęzyczności, który swoimi początkami sięga 2011, gdy powstała pierwsza z naszych szkół - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu. Nieco później pojawił się oddział w Łodzi. Natomiast od 2015 działa nasza szkoła podstawowa w Warszawie. Oparte o autorski koncept, kształcenie dwujęzyczne wprowadzane jest od pierwszej klasy i nieprzerwanie kontynuowane do końca szkoły podstawowej. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Smart High to szkoła dla tych, którzy widzą, że "zwykłe" liceum nie nadąża za dynamiką współczesnego świata. To przestrzeń dla każdego, kto chce rozsądnie wykorzystać czas i energię, by śmiało dążyć do samodzielnego osiągania swoich celów.

Unikalna formuła szkoły

Łączymy nowoczesne, proakademickie podejście do nauki i współczesne, praktyczne umiejętności życiowe. Budujesz swój potencjał każdego dnia.


Dwujęzyczność - As w rękawie


Dwujęzyczność to zaleta na rynku pracy. Osoby, które władają biegle dwoma lub więcej językami mają rekrutacyjnego "asa w rękawie". Dokładając do tego odpowiednie wykształcenie mogą wręcz przebierać w ofertach, bo ich rynek pracy jest dużo większy niż osób, które znają tylko je.


Rozszerzenia - Twój wybór


Dobierasz je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące

SmartHigh

EDUPLACE


Nasza szkoła to więcej możliwości - zarówno "tu i teraz", jak też patrząc "w przyszłość". Możliwości nauki w nowoczesny sposób, odchodząc od utartych schematów i wkraczając na ekscytujące nowe ścieżki. Jednak głównie, to elastyczność w podejściu do każdego ucznia - co daje realną szansę na zbudowanie własnego potencjału. Wychodząc poza cztery lata w liceum, jego absolwent kroczy w dorosły świat z rozbudowanym zasobem nie tylko proakademickich umiejętności, ale także unikalnym zestawem potrzebnych współcześnie umiejętności życiowych.


Nowoczesna koncepcja

Nowatorskie, naukowe u podstaw podejście do edukacji. Wyjście poza sztywne schematy organizacji kształcenia. Najnowsze, w tym autorskie rozwiązania organizacyjne. Rozwój osobisty każdego ucznia, jako priorytet. Indywidualizacja procesów dydaktycznych. Szeroki rozwój kompetencji życiowych. Elastyczne rozszerzenia programowe. Wolna przestrzeń edukacyjna. Innowacyjna formuła nauki. Cenimy wartości. Budujemy silną wspólnotę. Stawiamy na bezpośredniość i prostotę relacji. Promujemy rozwój każdego ucznia. Nieszablonowość to nasza codzienność. Odpowiedzialność i przywództwo to zadanie każdego z nas.Edukacja progresywna


Ty samodzielnie dzielisz swój czas między naukę, pasje i przyjaciół. My dajemy Ci wsparcie i nasze doświadczenie. Rozwijasz się z nami każdego dnia.Wolność

 

Wybór należy do Ciebie!

Samodzielnie zarządzasz swoim czasem. Koncentrujesz się na rzeczach dla Ciebie ważnych. Nauka, relacje, pasje - kształtujesz je swobodnie. Zapominasz o ocenach i skupiasz się na rozwoju. Łatwiej i szybciej osiągasz własne cele.Społeczność

 

Wsparcie każdego dnia

Otrzymujesz profesjonalną pomoc nauczycieli. Masz stały dostęp do zasobów platformy edukacyjnej. Stale rozbudowujesz sieć swoich kontaktów.Smart
High

EDUSPACE


Kreujesz indywidualnie swoją ścieżkę rozwoju. Dajemy Ci wsparcie i nasze doświadczenie. Otrzymujesz dedykowanego tutora. Ustalasz własne priorytety. Swój czas samodzielnie dzielisz między naukę, przyjaciół, rozwijanie pasji i zainteresowań. Dobierasz swoje rozszerzenia. Co najmniej dwa przedmioty masz dwujęzycznie. Uczestniczysz w specjalnych warsztatach i projektach. Masz dostęp do platformy edukacyjnej. Zdobywasz kluczowe kompetencje przyszłości. Uczestniczysz w wyjątkowych spotkaniach z gośćmi specjalnymi. Zapominasz o ocenach. Ciągle poszerzasz sieć swoich kontaktów.


Wyjątkowa formuła


Nasza przestrzeń edukacyjna to inny wymiar edukacji – dosłownie i w przenośni. Ponieważ nie jest zorganizowana w oparciu o sztywne „systemowe” zasady, stwarza Ci realną szansę na wybór własnej ścieżki. Zamiast przez cztery lata tracić czas i energię na zajęcia, które nie są zgodne z Twoim kierunkiem zainteresowań, czy wizją rozwoju, możesz skupić się na tym, co dla Ciebie ważne.

Dzięki wyjściu poza schematy, edukacja progresywna może czerpać z najlepszych rozwiązań edukacyjnych na świecie. Przynosimy je na nasz grunt - dla Ciebie.


Otrzymujesz ogromny wachlarz zajęć, które odbywają się w przestrzeni edukacyjnej w samym Centrum Warszawy. Nie są to typowe lekcje. Zajęcia mają formę konsultacji, spotkań, warsztatów, projektów i kreatywnych sesji. Prowadzą je najlepsi nauczyciele i trenerzy. Uczestniczą w nich także goście specjalni.

Oddajemy do Twojej dyspozycji nowoczesną przestrzeń, podzieloną na część do pracy dla całej grupy, dla mniejszych grup (projektowych/zadaniowych) oraz z wydzieloną strefą rekreacyjną.
Witaj w Smart High


Szkoła ludzi szukających indywidualnych ścieżek rozwoju i gotowych wziąć odpowiedzialność za ten rozwój, aktywnych i wrażliwych społecznie, otwartych na innowacje, pracę zespołową, bloki lekcyjne. Szkoła ludzi szukających edukacji otwartej i międzyprzedmiotowej, pragnących zrozumieć jak działają podstawowe procesy globalne, w tym społeczne, gospodarcze, historyczne i prawne, pragnących poszerzać wiedzę oraz umiejętności interpersonalne, kompetencje kluczowe warunkujące życiowy sukces.


 


Nowa perspektywa


Tworzymy zespół innowatorów w zakresie edukacji, stale szkolących się za granicą, szczególnie w zakresie języka angielskiego, jako obcego i dwujęzyczności, który swoimi początkami sięga 2011, gdy powstała pierwsza z naszych szkół - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu. Nieco później pojawił się oddział w Łodzi. Natomiast od 2015 działa nasza szkoła podstawowa w Warszawie. Oparte o autorski koncept, kształcenie dwujęzyczne wprowadzane jest od pierwszej klasy i nieprzerwanie kontynuowane do końca szkoły podstawowej. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Smart High to szkoła dla tych, którzy widzą, że "zwykłe" liceum nie nadąża za dynamiką współczesnego świata. To przestrzeń dla każdego, kto chce rozsądnie wykorzystać czas i energię, by śmiało dążyć do samodzielnego osiągania swoich celów.

Unikalna formuła szkoły

Łączymy nowoczesne, proakademickie podejście do nauki i współczesne, praktyczne umiejętności życiowe. Budujesz swój potencjał każdego dnia.


Dwujęzyczność - As w rękawie


Dwujęzyczność to zaleta na rynku pracy. Osoby, które władają biegle dwoma lub więcej językami mają rekrutacyjnego "asa w rękawie". Dokładając do tego odpowiednie wykształcenie mogą wręcz przebierać w ofertach, bo ich rynek pracy jest dużo większy niż osób, które znają tylko je.


Rozszerzenia - Twój wybór


Dobierasz je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące

SmartHigh

EDUPLACE


Nasza szkoła to więcej możliwości - zarówno "tu i teraz", jak też patrząc "w przyszłość". Możliwości nauki w nowoczesny sposób, odchodząc od utartych schematów i wkraczając na ekscytujące nowe ścieżki. Jednak głównie, to elastyczność w podejściu do każdego ucznia - co daje realną szansę na zbudowanie własnego potencjału. Wychodząc poza cztery lata w liceum, jego absolwent kroczy w dorosły świat z rozbudowanym zasobem nie tylko proakademickich umiejętności, ale także unikalnym zestawem potrzebnych współcześnie umiejętności życiowych.


Nowoczesna koncepcja

Nowatorskie, naukowe u podstaw podejście do edukacji. Wyjście poza sztywne schematy organizacji kształcenia. Najnowsze, w tym autorskie rozwiązania organizacyjne. Rozwój osobisty każdego ucznia, jako priorytet. Indywidualizacja procesów dydaktycznych. Szeroki rozwój kompetencji życiowych. Elastyczne rozszerzenia programowe. Wolna przestrzeń edukacyjna. Innowacyjna formuła nauki. Cenimy wartości. Budujemy silną wspólnotę. Stawiamy na bezpośredniość i prostotę relacji. Promujemy rozwój każdego ucznia. Nieszablonowość to nasza codzienność. Odpowiedzialność i przywództwo to zadanie każdego z nas.Edukacja progresywna


Ty samodzielnie dzielisz swój czas między naukę, pasje i przyjaciół. My dajemy Ci wsparcie i nasze doświadczenie. Rozwijasz się z nami każdego dnia.Wolność

 

Wybór należy do Ciebie!

Samodzielnie zarządzasz swoim czasem. Koncentrujesz się na rzeczach dla Ciebie ważnych. Nauka, relacje, pasje - kształtujesz je swobodnie. Zapominasz o ocenach i skupiasz się na rozwoju. Łatwiej i szybciej osiągasz własne cele.Społeczność

 

Wsparcie każdego dnia

Otrzymujesz profesjonalną pomoc nauczycieli. Masz stały dostęp do zasobów platformy edukacyjnej. Stale rozbudowujesz sieć swoich kontaktów.Smart
High

EDUSPACE


Kreujesz indywidualnie swoją ścieżkę rozwoju. Dajemy Ci wsparcie i nasze doświadczenie. Otrzymujesz dedykowanego tutora. Ustalasz własne priorytety. Swój czas samodzielnie dzielisz między naukę, przyjaciół, rozwijanie pasji i zainteresowań. Dobierasz swoje rozszerzenia. Co najmniej dwa przedmioty masz dwujęzycznie. Uczestniczysz w specjalnych warsztatach i projektach. Masz dostęp do platformy edukacyjnej. Zdobywasz kluczowe kompetencje przyszłości. Uczestniczysz w wyjątkowych spotkaniach z gośćmi specjalnymi. Zapominasz o ocenach. Ciągle poszerzasz sieć swoich kontaktów.


Wyjątkowa formuła


Nasza przestrzeń edukacyjna to inny wymiar edukacji – dosłownie i w przenośni. Ponieważ nie jest zorganizowana w oparciu o sztywne „systemowe” zasady, stwarza Ci realną szansę na wybór własnej ścieżki. Zamiast przez cztery lata tracić czas i energię na zajęcia, które nie są zgodne z Twoim kierunkiem zainteresowań, czy wizją rozwoju, możesz skupić się na tym, co dla Ciebie ważne.

Dzięki wyjściu poza schematy, edukacja progresywna może czerpać z najlepszych rozwiązań edukacyjnych na świecie. Przynosimy je na nasz grunt - dla Ciebie.


Otrzymujesz ogromny wachlarz zajęć, które odbywają się w przestrzeni edukacyjnej w samym Centrum Warszawy. Nie są to typowe lekcje. Zajęcia mają formę konsultacji, spotkań, warsztatów, projektów i kreatywnych sesji. Prowadzą je najlepsi nauczyciele i trenerzy. Uczestniczą w nich także goście specjalni.

Oddajemy do Twojej dyspozycji nowoczesną przestrzeń, podzieloną na część do pracy dla całej grupy, dla mniejszych grup (projektowych/zadaniowych) oraz z wydzieloną strefą rekreacyjną.