Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
FAQ
 

FAQ

 

 

Co to jest edukacja progresywna?

W zwykłej szkole, przez całe liceum masz kilkanaście przedmiotów, z których przeważnie tylko kilka wiąże się z Twoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami i wizją dalszej edukacji i kariery zawodowej. Wszystkie przedmioty w liceum zabierają kilka tysięcy godzin swojego czasu przez cztery lata. Nasz model edukacji progresywnej daje Ci możliwość wybrania zajęć naprawdę dopasowanych do Twoich potrzeb. W efekcie nie tracisz czasu na zajęcia z dziedzin odległych twoim zainteresowaniom. Energię możesz poświęcić na to, co faktycznie jest dla Ciebie kluczowe – nie tylko w edukacji, ale także poza nią.

O której zaczynają się zajęcia?

Każdego dnia startujemy od godziny 9:00.

Ile będzie klas pierwszych?

Planowana jest jedna klasa pierwsza stacjonarnie.

Ile osób będzie w klasie?

Grupa liczy od 12 do 18 osób.

Ile punktów potrzeba do przyjęcia?

Nie przeliczamy ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ani wyników z zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty na punkty. W prawdzie dostarczenie tych dokumentów jest konieczne, ale przyjęcie nie odbywa się w oparciu o punkty.

Kiedy można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?

Ubiegać się o przyjęcie możesz w każdym czasie.

Jak wygląda rekrutacja?

Przyjęcie opiera się o rozmowy. Rozmowy są prowadzone po polsku i angielsku. Głównym celem tych spotkań jest poznanie Cię - szczególnie zainteresowań, mocnych i słabych stron, dotychczasowych osiągnięć. Spotkania to także szansa, by przekonać się, czy koncepcja naszej szkoły jest dla Ciebie odpowiednia.

Kiedy dowiem się o przyjęciu?

Przeważnie w ciągu tygodnia od rozmowy rekrutacyjnej poznasz jej wynik. Zadzwonimy do Ciebie i Twoich rodziców (opiekunów prawnych). Potwierdzenie otrzymasz też na email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Rozmowy rekrutacyjne na nowy rok szkolny trwają od marca do sierpnia. Jednak jeśli już wcześniej chcesz się spotkać, chętnie zaprosimy Cię na rozmowę.

Czy można dołączyć w trakcie roku?

Oczywiście, że tak. W takim przypadku, także zapraszamy Cię na rozmowę rekrutacyjną

W jakiej formie składa się dokumenty?

Wniosek o przyjęcie można złożyć elektronicznie i podpisać jego wersję papierową przy okazji spotkania. Wniosek można także od razu złożyć go w wersji papierowej. Wszystkie pozostałe dokumenty początkowo także mogą być przesłane elektronicznie. Jednak ostatecznie, muszą do nas trafić w wersji papierowej.

Czy kopie świadectwa i zaświadczenia wystarczą?

Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty nie wystarczą. Finalnie te dokumenty muszą się u nas pojawić w oryginałach. Oczywiście, jeśli nie możesz dostarczyć oryginałów w ciągu tygodnia od ich otrzymania, możesz przesłać je elektronicznie albo pozostawić u nas kopie. Jednak nie później, niż do połowy sierpnia świadectwo i zaświadczenie muszą trafić do nas w oryginałach.

Jakie są rozszerzenia?

Możesz wybrać jeden z trzech zestawów rozszerzeń, albo dobrać przedmioty samodzielnie. Niezależnie od wybranej opcji, język angielski jest zawsze rozszerzony. W specjalności „Science” masz biologię i chemię rozszerzone. Specjalność „Law & Politics” to historia i wiedza o społeczeństwie w rozszerzeniu. Natomiast specjalność „Management” daje rozszerzoną matematykę i geografię. Jeśli żaden z pakietów rozszerzeń nie odpowiada Twoim zainteresowaniom, możesz wybrać je tak, jak chcesz spośród tych przedmiotów: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia. Pamiętaj, że także w tym wariancie, język angielski jest rozszerzony dla każdego.

Co to jest klasa dwujęzyczna?

Klasa dwujęzyczna to nie to samo, co klasa z rozszerzonym językiem angielskim. Jest to rodzaj oddziału, w którym oprócz nauczania w języku polskim, prowadzone są zajęcia w języku obcym - u nas w języku angielskim.

Co to jest matura dwujęzyczna?

Matura w formule dwujęzycznej może być zdawana z języka obcego, albo z przedmiotów niejęzykowych nauczanych dwujęzycznie - jako egzamin dodatkowy. Matura na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego, niż na maturze rozszerzonej.

Jak wygląda matura dwujęzyczna?

Matura dwujęzyczna nie wiele się nie różni od poziomu rozszerzonego. Również składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Jedyną formalną różnicą jest czas pisania egzaminu - w przypadku rozszerzenia jest to 150 minut, a matura dwujęzyczna trwa 180 minut. Ponadto, polecenia na maturze dwujęzycznej są sformułowane w języku obcym, a na rozszerzeniu są po polsku. Zgodnie z tą klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia, stopień zaawansowania egzaminu dwujęzycznego odpowiada poziomowi C1, czyli zaawansowanemu. Z kolei egzamin rozszerzony to B2, czyli wyższy średniozaawansowany. Różnica wynosi zatem jeden stopień. Zadania na egzaminie na poziomie dwujęzycznym są podobnie skonstruowane pod względem merytorycznym, co na rozszerzeniu, ale przedstawiają wyższy poziom językowy Arkusz zawiera więc polecenia dotyczące słuchania, czytania oraz zadania gramatyczne. Oprócz tego jest także część pisemna, która na poziomie dwujęzycznym różni się od rozszerzonego tym, że trzeba napisać tekst na większą liczbę słów.

Co daje matura dwujęzyczna?

Zależnie od kryteriów danej uczelni wyższej, matura dwujęzyczna może gwarantować lepszą pozycję w rekrutacji na uczelnie.

Co to jest portfolio kompetencji?

Zależnie od wybranej ścieżki kształcenia, każdy uczeń zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Umiejętności te są specyficzne dla danej specjalności. Z biegiem czasu, pojawiają się kolejne. Zbierane są one właśnie w formę portfolio, które jest potwierdzeniem ich posiadania. W nieco dalszej przyszłości, takie portfolio może okazać się bardzo cenne ubiegając się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów (tam, gdzie jest wskazane wykazać się innymi, niż tylko wyniki matury osiągnięciami). Jednak przede wszystkim, portfolio może okazać się dla Ciebie asem w rękawie podczas rekrutacji do pierwszej pracy – dając Ci przewagę względem innych kandydatów.

Na czym polega nauka blokowa?

Większość osób szkołę kojarzy z różnymi lekcjami, jedna po drugiej - dzień po dniu. Czasem jednego dnia przeplatają się bardzo skrajne zajęcia - od ścisłych po humanistyczne. Nauka blokowa to sposób na uporządkowanie zajęć w bloki - zgodnie z ich charakterem, by można powiązać ze sobą treści w logiczną całość, by zajęcia w naturalny sposób uzupełniały się, nawiązywały do siebie, pokazywały inne punkty widzenia na dane zagadnienie. Poza tym, niektóre zagadnienia wymagają więcej czasu, niż godzina w ciągu dnia. Oczywiście kontynuacja tematu następuje kolejnego dnia. Jednak w klasycznym modelu, takie powracanie, nawiązywanie po jakimś czasie wymaga więcej energii i czasu. W podejściu blokowym, gdy połączymy w blok kilka godzin tego samego przedmiotu, możemy łatwiej, nie tracąc tyle czasu i energii na powtórzenia i nawiązania, zgłębić dane zagadnienie.