Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Programy
 

Programy


Niezależnie od treści wynikających z podstawy programowej, wdrażamy dodatkowe programy edukacyjne, w tym we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ich głównym celem jest nie tylko wspieranie procesów głównego nurtu. Stwarzają one szansę na szeroki, wieloaspektowy rozwój każdego ucznia. Ponadto, wspierają nabywanie nowych i rozwijanie posiadanych kompetencji – ze szczególnym naciskiem na umiejętności pracy zespołowej z wykorzystaniem metod projektowych.

 

Computer Science

Program, którego głównym celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju kluczowych kompetencji cyfrowych.

 

English for Science

Program rozwijający umiejętności językowe przydatne w dziedzinach związanych z chemią i biologią.

 

English for Law & Politics

Program, który kładzie nacisk na budowanie umiejętności językowych przydanych na kierunkach prawnych i socjologicznych.

 

English for Management

Program wspierający rozwój kompetencji językowych przydatnych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania.