Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Matura
 

Matura


Matura w formule dwujęzycznej może być zdawana z języka obcego, albo z przedmiotów niejęzykowych nauczanych dwujęzycznie - jako egzamin dodatkowy. Matura na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego, niż na maturze rozszerzonej.

 

 

Matura dwujęzyczna nie wiele się nie różni od poziomu rozszerzonego. Również składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Jedyną formalną różnicą jest czas pisania egzaminu - w przypadku rozszerzenia jest to 150 minut, a matura dwujęzyczna trwa 180 minut. Ponadto, polecenia na maturze dwujęzycznej są sformułowane w języku obcym, a na rozszerzeniu są po polsku. Zgodnie z tą klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia, stopień zaawansowania egzaminu dwujęzycznego odpowiada poziomowi C1, czyli zaawansowanemu. Z kolei egzamin rozszerzony to B2, czyli wyższy średniozaawansowany. Różnica wynosi zatem jeden stopień. Zadania na egzaminie na poziomie dwujęzycznym są podobnie skonstruowane pod względem merytorycznym, co na rozszerzeniu, ale przedstawiają wyższy poziom językowy Arkusz zawiera więc polecenia dotyczące słuchania, czytania oraz zadania gramatyczne. Oprócz tego jest także część pisemna, która na poziomie dwujęzycznym różni się od rozszerzonego tym, że trzeba napisać tekst na większą liczbę słów.

 

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może rozwiązać w języku obcym, który jest jego drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku z następujących przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania:

 

Zależnie od kryteriów danej uczelni wyższej, matura dwujęzyczna może gwarantować lepszą pozycję w rekrutacji na uczelnie.

Matura w formule dwujęzycznej może być zdawana z języka obcego, albo z przedmiotów niejęzykowych nauczanych dwujęzycznie - jako egzamin dodatkowy. Matura na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego, niż na maturze rozszerzonej.

 

 

Matura dwujęzyczna nie wiele się nie różni od poziomu rozszerzonego. Również składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Jedyną formalną różnicą jest czas pisania egzaminu - w przypadku rozszerzenia jest to 150 minut, a matura dwujęzyczna trwa 180 minut. Ponadto, polecenia na maturze dwujęzycznej są sformułowane w języku obcym, a na rozszerzeniu są po polsku. Zgodnie z tą klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia, stopień zaawansowania egzaminu dwujęzycznego odpowiada poziomowi C1, czyli zaawansowanemu. Z kolei egzamin rozszerzony to B2, czyli wyższy średniozaawansowany. Różnica wynosi zatem jeden stopień. Zadania na egzaminie na poziomie dwujęzycznym są podobnie skonstruowane pod względem merytorycznym, co na rozszerzeniu, ale przedstawiają wyższy poziom językowy Arkusz zawiera więc polecenia dotyczące słuchania, czytania oraz zadania gramatyczne. Oprócz tego jest także część pisemna, która na poziomie dwujęzycznym różni się od rozszerzonego tym, że trzeba napisać tekst na większą liczbę słów.

 

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może rozwiązać w języku obcym, który jest jego drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku z następujących przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania:

 

Zależnie od kryteriów danej uczelni wyższej, matura dwujęzyczna może gwarantować lepszą pozycję w rekrutacji na uczelnie.