Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Wsparcie
 

Wsparcie


Opieka wybranego mentora

Dostosowana do indywidualnych potrzeb alternatywa dla wychowawcy


Opieka psychologa

Konsultacje według indywidualnych potrzeb


Pomoc koleżeńska

Promowanie aktywnych postaw wsparcia uczniów - przed innych uczniów


Rozwiązywanie problemów

Warsztaty z technik konstruktywnego podejścia do problemów i sytuacji kryzysowych