Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Koncepcja
 

Koncepcja


Nasza przestrzeń edukacyjna to inny wymiar edukacji - dosłownie i w przenośni. Ponieważ nie jest zorganizowana w oparciu o sztywne „systemowe” zasady, stwarza Ci realną szansę na wybór własnej ścieżki. Zamiast przez cztery lata tracić czas i energię na zajęcia, które nie są zgodne z Twoim kierunkiem zainteresowań, czy wizją rozwoju, możesz skupić się na tym, co dla Ciebie ważne.

 

Dzięki wyjściu poza schematy, edukacja progresywna może czerpać z najlepszych rozwiązań edukacyjnych na świecie. Przynosimy je na nasz grunt - dla Ciebie.

 

 

Organizacja

Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem na dany tydzień. Dzień zaczynamy o 9:00. Spotkania odbywają się w modułach. Każdy z nich trwa przeważnie 90 minut. Po pierwszym module masz przerwę śniadaniową. Potem czekają Cię kolejne inspirujące spotkania. W międzyczasie pojawia się dłuższa przerwa obiadowa. Poza planowanymi przez nas zajęciami, masz także sporo czasu na pracę własną albo w grupach projektowych - dynamikę ustalacie sami. Staramy się, by każdy dzień był nieco inny. Masz także indywidualne sesje z dedykowanym tutorem. Ten mentor pomaga Ci osiągnąć wyznaczone sobie cele, a gdy pojawiają się trudności - wskazuje Ci możliwe sposoby ich pokonania.

 

Zajęcia

Zajęcia, które dla Ciebie organizujemy nawiązują do wybranych przedmiotów z podstawy programowej. Szczególnie duży nacisk kładziemy na przedmioty maturalne, w tym w rozszerzeniach oraz zajęcia prowadzone dwujęzycznie. Kolejny blok zajęć wspiera Twój rozwój osobisty. Szczególnie istotne są zajęcia obejmujące umiejętności życiowe. Uczysz się, m.in. jak efektywnie zarządzać swoim czasem, jak się uczyć, by się nauczyć, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, jak reagować w sytuacji konfliktów, jak przezwyciężać problemy. Jeszcze inny blok to spotkania z ludźmi aktywnymi zawodowo w różnych branżach. Ich zadaniem jest pokazanie Ci tych dziedzin życia okiem specjalisty, praktyka, odnoszącego sukcesy. Tej wiedzy nie znajdziesz w książkach. Sporo czasu poświęcamy też na projekty - przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i wykraczające dużo szerzej. Masz też czas dla siebie - wykorzystaj go dowolnie.

 

Wsparcie

Poza oczywistym wsparciem zarówno z naszej strony, jak też rówieśników w przestrzeni edukacyjnej, masz także pełny dostęp do zasobów naszej platformy edukacyjnej. Czekają tam kluczowe materiały do poszczególnych zajęć. Są tam także zadania, które pomagają określić Twoje postępy i wskazać rejony, które wymagają nieco więcej uwagi. Platforma to także przestrzeń kontaktów w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, z każdym w Twojej grupie, nauczycielami, trenerami i specjalistami. Co więcej, dedykowany Ci tutor wspiera Cię w każdym momencie, gdy tego potrzebujesz. To ogromna grupa ludzi, którzy współtworzą z Twoją dla Ciebie przestrzeń edukacyjną.

 

Ocenianie

Nie ma ocen. Dlaczego? Wspólnie z nauczycielami wyznaczasz cele. Następnie otrzymujesz wskazówki i narzędzia, by wiedzieć, jak je osiągnąć. Otrzymujesz też przepis na sukces - taki "gotowiec", dzięki czemu od początku wiesz, co jest istotne i na co zwrócić uwagę. Gdy przychodzi "punkt kontrolny", wspólnie z nauczycielem zastanawiasz się, w jakim stopniu udało Ci się osiągnąć zakładany cel. Widzisz także, jakie są Twoje mocne strony oraz na co musisz jeszcze zwrócić uwagę. Jeśli pojawiają się trudności, dostajesz od nauczyciela konkretne wskazówki, jak je pokonać. W końcu zaczynasz samodzielnie kształtować swój proces uczenia się: zdobywasz nowe umiejętności i wiedzę, zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób to robić i jak osiągać coraz lepsze wyniki oraz zaplanować dalsze etapy doskonalenia się. W tym momencie docierasz do samooceny. Wiesz już jak efektywnie dotrzeć do zamierzonego celu. Więc widzisz, że oceny nie są potrzebne, by się rozwijać - częściej hamują rozwój, niż go realnie wspierają.

 

Egzaminy

Pod koniec roku szkolnego przychodzi czas na podsumowanie. Ten jeden raz w roku przystępujesz do egzaminów klasyfikacyjnych. Jednak nim to nastąpi, dostajesz od nas pełne wsparcie, by się do nich przygotować. Na platformie otrzymujesz materiały, które pomogą Ci usystematyzować i powtórzyć niezbędny materiał z poszczególnych przedmiotów. Możesz też skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, którzy pomogą Ci w przygotowaniach do egzaminów. W obrębie platformy masz także dostęp do specjalnych zasobów przygotowanych z myślą o egzaminach. Udział w zajęciach organizowanych w przestrzeni edukacyjnej bez wątpienia sprawia, że egzaminy są tylko formalnością. Jeśli z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie możesz uczestniczyć w egzaminach w ustalonych terminach, możesz przystąpić do nich w dodatkowym terminie.

 

Korzyści

Kreujesz indywidualnie swoją ścieżkę rozwoju. Dajemy Ci wsparcie i nasze doświadczenie. Otrzymujesz dedykowanego tutora. Ustalasz własne priorytety - przy wsparciu swojego mentora. Samodzielnie zarządzasz czasem. Dzielisz swój czas między naukę, przyjaciół, rozwijanie pasji i zainteresowań. Możesz samodzielnie dobrać swoje rozszerzenia. Co najmniej dwa przedmioty masz dwujęzycznie. Uczestniczysz w szeregu przygotowanych z myślą o Twoim rozwoju zajęć, warsztatów, projektów i kreatywnych sesji. Otrzymujesz dostęp do platformy zasobów edukacyjnych. Zdobywasz kluczowe kompetencje przyszłości. Uczestniczysz w wyjątkowych spotkaniach z gośćmi specjalnymi. Zapominasz o ocenach - miarą Twojego rozwoju są czynione postępy, a nie cyfry. Tworzysz i ciągle poszerzasz sieć swoich kontaktów. Przestrzeń edukacyjna w sercu Warszawy. Wybór tego wariantu wiąże się z opłatą. Skontaktuj się z nami - poznasz szczegóły.