Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Life skills
 

Life skills


Światowa Organizacja Zdrowia wyodrębniła zestaw umiejętności życiowych, które są istotne z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie. Są to miękkie umiejętności, niezbędne w codziennym życiu. Pozwalają lepiej poznać samych siebie, swoje emocje, łatwiej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi czy radzić sobie ze stresem. To właśnie kształtowaniu tych umiejętności poświęcamy szczególną uwagę - już od samego początku.

 

Umiejętności interpersonalne

 • Empatia
 • Umiejętność słuchania
 • Skuteczność interpersonalna
 • Prowadzenie sporów
 • Zarządzanie relacjami
 • Pewność siebie w komunikacji

Samoświadomość

 • Zarządzanie stresem
 • Regulacja emocjonalna
 • Pozytywne myślenie
 • Poczucie własnej wartości

Umiejętność myślenia

 • Wyznaczanie celów
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Myślenie krytyczne i twórcze
 • Umiejętności wykonawcze
 • Odporność