Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Rekrutacja
 

Rekrutacja


Spotkanie nie ma charakteru typowego egzaminu. Uczestniczy w nim jeden lub dwóch naszych przedstawicieli. Głównym celem rozmowy jest poznanie Cię. Jest to okazja, by dowiedzieć się nieco więcej o Twoich zainteresowaniach i dotychczasowych osiągnięciach. Jednak przede wszystkim, to szansa by przekonać się, czy koncepcja naszej szkoły jest dla Ciebie odpowiednia. Spotkanie może odbywać się w języku polskim oraz angielskim.

 

Punktacja

Nie uczestniczymy w miejskim systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dlatego też nie jesteśmy zobligowani do stosowania terminów ani przeliczników ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czy wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty. Głównym kryterium przyjęcia jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania rekrutacyjne prowadzimy od marca do sierpnia - lub do wyczerpania wolnych miejsc w nowej klasie.

 

Etapy

 

Wniosek

Składasz go osobiście w wersji papierowej, lub przesyłasz w wersji elektronicznej


Kontakt

Zadzwonimy, by ustalić dogodny termin spotkania rekrutacyjnego


Spotkanie

Prowadzone jest w języku polskim i angielskim w szkole lub przestrzeni edukacyjnej


Decyzja

Po kilku dniach od spotkania skontaktujemy się, by przekazać decyzję o przyjęciu


Formalności

Na koniec pozostaje kwestia wypełnienia i dostarczenia kilku dokumentów oraz podpisanie umowy


 

Dokumenty

 


 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Dostarczasz je do nas w ciągu tygodnia od otrzymania. Początkowo może być jego kopia w wersji papierowej lub pdf. Jednak nie później niż do połowy sierpnia musi do nas trafić oryginał.

 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dostarczasz je do nas w ciągu tygodnia od otrzymania. Początkowo może być jego kopia w wersji papierowej lub pdf. Jednak nie później niż do połowy sierpnia musi do nas trafić oryginał.

 

Poświadczenie zameldowania

Zaświadczenie uzyskasz w wydziale ewidencji ludności lub spraw obywatelskich urzędu swojej gminy. Jeśli poinformujesz, że jest ono na potrzeby szkoły - otrzymasz je bezpłatnie. Wydawane jest przeważnie od ręki. Ten dokument możesz przesłać elektronicznie w formacie pdf, a oryginał dostarczysz później - najpóźniej do połowy sierpnia. Możesz także od razu pozostawić u nas oryginał. Jeśli na tym dokumencie pojawi się także Twój PESEL, nie jest już konieczne dodatkowe jego poświadczenie.

 

Poświadczenie PESEL

Zaświadczenie uzyskasz w wydziale ewidencji ludności lub spraw obywatelskich urzędu swojej gminy. Jeśli poinformujesz, że jest ono na potrzeby szkoły - otrzymasz je bezpłatnie. Wydawane jest przeważnie od ręki. Ten dokument możesz przesłać elektronicznie w formacie pdf, a oryginał dostarczysz później - najpóźniej do połowy sierpnia. Możesz także od razu pozostawić u nas oryginał. Jeśli Twój PESEL pojawi się na zaświadczeniu o zameldowaniu, dodatkowe poświadczenie tego numeru nie jest już konieczne.

 

Zdjęcie do legitymacji

Powinno mieć format 3x4. Wykonane na jednolitym jasnym, najlepiej białym tle. Nie możesz mieć nakrycia głowy, ani okularów innych, niż korekcyjne - jeśli z takich korzystasz. Twarz zwrócona przodem do obiektywu aparatu.

 

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych

Religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

Dokumentacja spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

Wniosek, oświadczenie, zobowiązanie

 

Umowa świadczenia usług edukacyjnych

Podpisuje ją rodzic lub prawny opiekun w ciągu tygodnia od decyzji o przyjęciu. Ma formę papierową. Jednak może zostać także podpisana elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiera ona przede wszystkim podstawowe prawa i obowiązki stron (szczegółowo określone statutem szkoły) oraz informacje o opłatach.

 

Opłaty

Udział w rekrutacji jest całkowicie bezpłatny.

Nasza oferta edukacyjna jest płatna. Miesięczne czesne gwarantuje realizację zajęć przy zachowaniu nie tylko komfortu dla każdego ucznia, ale przede wszystkim spełniając najwyższe standardy jakości. Aby uzyskać dokładne informacje o wysokości opłat, skontaktuj się z nami.