Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Nowa perspektywa
 

Nowa perspektywa


Od września 2022 uruchamiamy Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Smart High (Zamość/Warszawa), które skupia się na bardzo praktycznym i pragmatycznym wymiarze edukacji, opartym na kompetencjach kluczowych i potrzebach rozwoju indywidualnego młodego człowieka, dzięki czemu przyszli absolwenci stają się autonomicznymi jednostkami, swobodnie funkcjonującymi na kolejnym etapie edukacji, jak też na przyszłym rynku pracy.

 

Szkoła szeroko wychodzi poza zwykłe przygotowanie do matury. Liceum adresowane jest do rosnącej grupy młodych ludzi, w których odczuciu „zwykłe” liceum nie nadąża na przyspieszającą dynamiką współczesnego świata.

 

Oferta jest skierowana do tych, którzy widzą potrzebę efektywniejszego wykorzystania energii, indywidualnych potencjałów i czasu rozwojowego na tym etapie edukacyjnym.

 

Wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności życiowe jest kluczowe. Z jednej strony, to umiejętności w bezpośrednim związku z edukacją, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie czasu, czy autonomizację procesu uczenia się. Z drugiej strony, istotne jest wykształcenie umiejętności kooperacji w grupie - niezależnie od promowania indywidualizacji każdego ucznia.

 

Kreatywne, nieszablonowe metody rozwiązywania problemów to kolejny z kluczowym obszarów pracy z uczniami. Najnowsza metodyka kształcenia dwujęzycznego i językowego, aktywnie wspierane przez nowoczesne i adekwatne narzędzia informatyczne.

 

W ostatnich latach aktywnie uczestniczyliśmy także w projektach międzynarodowych w ramach programów Erasmus+ kierowanych zarówno do naszej kadry, jak i uczniów. Doświadczenia, jakie nabywamy w ich toku dają nam nowe, jeszcze szersze spojrzenie wiele aspektów naszej pracy. Przyniosły także nowe koncepty, które przenoszą naszą pracę na nowy, wyższy europejski poziom - zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2027.