Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Mentorzy
 

Mentorzy

Wsparciem i inspiracją w indywidualnym rozwoju każdego z Was są mentorzy.

 

Czym jest mentoring?

Mentoring to forma efektywnego wsparcia indywidualnego rozwoju. Polega na opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji ścieżki rozwoju. Mentoring to udzielanie rad i wskazówek nie tylko w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki edukacyjnej i rozwoju osobistego. Jest formą relacji partnerskiej – jednak nadal opartą o poszanowanie nauczyciela w tej roli. Mentoring jest długoterminową relacją między osobą o większym doświadczeniu z osobą o mniejszych kompetencjach. W odróżnieniu do coachingu, jest prowadzony w dłuższym okresie czasowym (kilkuletnim). Przynosi korzyści obu zaangażowanym stronom. Dzięki relacji z mentorem, podopieczny rozwija samoświadomość oraz dąży do optymalnego wykorzystania własnego potencjału.

 

Kim jest mentor?

Samo słowo "mentor" pochodzi z mitologii greckiej. Według niej "mentor" to dobry opiekun, któremu można powierzyć najważniejsze osoby, sprawy lub rzeczy. Staje się również wcieleniem bóstwa opiekuńczego - przewodnikiem. Obecnie mentor to ekspert z danej dziedziny, ale również opiekun, nauczyciel i przewodnik. Mentor to lider z ogromną wiedzą stanowiący wzór dla podopiecznego. Posiada bardzo wysokie kompetencje. Doradza podopiecznemu dzięki wcześniej wypracowanym metodom oraz skupia się na jego rozwoju osobistym. Mentora cechują: dobre planowanie pracy, precyzyjne komunikowanie się, aktywne słuchanie, zadawania odpowiednich pytań, stosowanie konstruktywnej krytyki.

 

Cele mentoringu


Mentoring opiera się głównie na korzyściach podopiecznego, więc jego cele w szczególności związane są z rozwojem i nauką tej osoby: