Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Partnerzy
 

Partnerzy

Partnerstwo to kluczowy element organizacji naszej szkoły. Od początku kładziemy ogromny nacisk na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, dzięki czemu edukacja w liceum da naszym uczniom jeszcze szersze spojrzenie na wiele zagadnień i stanie się szansą na budowanie własnych sieci cennych kontaktów (nie tylko w Polsce). Edukacja przez partnerstwo to także budowanie przez każdego ucznia cennego portfolio doświadczeń i kompetencji niezbędnych zarówno w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej.

 

Cambridge International

 

 

Apple Distinguished School

 

 

Szkoła Stowarzyszona UNESCO

 

Idea

Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

 

Cele

Szkoła stowarzyszona realizuje podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a):

 

Projekty

 

Współpraca z ośrodkami akademickimi

Nie tylko w Polsce

Dzięki naszym dotychczasowym doświadczeniom w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi z Polski (Warszawa, Łódź) i Hiszpanii (wymiany Erasmus+), uczniowie liceum będą mieć szansę uczestnictwa w projektach wychodzących ponad typowy program liceum ogólnokształcącego.