Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Społeczność
 

Społeczność


Nasi uczniowie - szukający indywidualnych ścieżek rozwoju i gotowi wziąć odpowiedzialność za ten rozwój, aktywni i wrażliwi społecznie, otwarci na innowacje, pracę metodami projektów, bloków lekcyjnych, edukacji otwartej i międzyprzedmiotowej, pragnący zrozumieć jak działają podstawowe procesy globalne, w tym społeczne, gospodarcze, historyczne i prawne, pragnący poszerzać wiedzę oraz umiejętności interpersonalne, kompetencje kluczowe i umiejętności życiowe.

 

Smart High to przestrzeń uczniów: