Zadzwoń: + 48 572 00 11 00

#1
#2
#3
#7
Rozwój
 

Rozwój

Wychodzimy poza typowe schematy zajęć. Łączymy znane i sprawdzone metody pracy z nowymi standardami. Kolejne wyjazdy szkoleniowe naszej kadry w ramach realizowanych programów Erasmus+ to kolejne nieszablonowe pomysły, które wdrażamy w naszej szkole. Stawiamy na innowacyjne podejście - nie tylko do nauki, jako procesu. Przede wszystkim, jesteśmy otwarci na różne style uczenia się naszych uczniów.

 

Rozwój osobisty

 

Tutoring i mentoring

Tutoring to styl pracy nauczyciela (tutora) zazwyczaj z jednym uczniem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, podczas serii spotkań (tutoriali). Mentoring to relacja między nauczycielem a uczniem zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń, poprzez regularne rozmowy z mentorem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.

 

Mindfulness

Celowe (świadome) kierowanie swojej uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili - tu i teraz. Człowiek doświadcza czegoś w danym momencie, ale nie myśli, co to oznacza, nie zastanawia się nad tym, tylko wycisza emocje i odsuwa umysł "na bok", by mógł skupić się na doświadczeniu chwili obecnej, by mógł przyjmować i postrzegać docierające do niego informacje jasno, bez ładunku emocjonalnego, nie przez filtr ukształtowanych już poglądów.

 

Coaching edukacyjny

Osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki.

 

Rozwój kulturalny i artystyczny

 • Godziny czytania (czytanie bostońskie dla wszystkich uczniów)
 • Warsztaty z twórczości plastycznej (wystawa prac 1 raz w roku)
 • Warsztaty z twórczości plastycznej (wystawa prac 1 raz w roku)
 • Warsztaty teatralne (1 raz w roku)
 • Historia sztuki i muzyki (przedmiot szkolny)
 • Kreatywne pisanie (w programie szkolnym)
 • Edukacja filmowa i teatralna (do decyzji nauczycieli i uczniów)

Kompleksowy monitoring osiągnięć

 • Zestaw 6 ważnych wybranych przez ucznia prac pisemnych rocznie
 • Zestaw 3 wybranych prac artystycznych/technicznych dowolną techniką
 • Dziennik autorefleksji i autoewaluacji z podsumowaniem 3 razy w roku
 • Udział w wolontariatach i konkursach
 • Tabela zdobytych umiejętności
 • Samoocena i stopień realizacji celów
 • Kalendarz postępu wiedzy
 • Portfolio językowe
 • Ocena nauczyciela mentora, oceny innych nauczycieli